Všeobecné obchodné podmienky

1. Podmienka 18 rokov

Nápojový portál www.superdrink.sk, je primárne určený užívateľom starším ako 18 rokov.

2. Daň z pridanej hodnoty (DPH)

Základné ceny tovarov sú uvádzané vrátane DPH.

3. Objednávka

Objednávku tovaru vytvoríte tým, že pridáte tovar ktorý chcete nakúpiť do nákupného košíka a sprievodca Vás prevedie procesom dokončenia objednávky. Minimálna hodnota objednávky nie je stanovená. Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň.

4. Po odoslaní objednávky

Po odoslaní objednávky Vám bude zároveň odoslané e-mailom jej potvrdenie. V prípade, že v tomto potvrdení nájdete nejaké nezrovnalosti okamžite nás skontaktujte e-mailom alebo telefonicky. Kontaktné informácie sú uvedené v sekcií Kontakty. Následne je po vybavení objednávky a odoslaní zásielky, respektíve pripravenia tovaru k osobnému odberu, zaslaná informačná správa na kontaktný e-mail uvedený v registrácií. Zákazník môže tiež stav objednávky sledovať v prehľade objednávok po prihlásení k svojmu účtu.

5. Platba za tovar

Formou dobierky, hotovosti, platobnou kartou alebo prevodom na bankový účet. V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad, ak sa nedohodol iný spôsob doručenia. Ak doklad chýba, prosím informujte nás.

6. Platba za dopravu

Dopravné a balné je uvádzané v jednej cene, a to pri Packete 3,30€ vrátane DPH, pri doručení kuriérom DPD 4,50€ vrátane DPH, pri platbe na dobierku účtujeme príplatok 1,50€ vrátane DPH. V prípade osobného odberu, resp. objednávke nad 130€ vrátane DPH je cena dopravy 0€.

7. Termín expedície tovaru

Pokiaľ je tovar na sklade a Vaša objednávka sa v systéme objaví do 11:00, expedujeme ešte v ten deň. Pri každej položke je uvedená informácia o jej dostupnosti (napr. "Na sklade", alebo informácia, do koľkých dní vieme tovar dodať).  Snažíme sa o individuálny prístup a po vzájomnej dohode je možný termín dodania tovaru upraviť. V prípade objednávky viac ako jedného kusu produktu, pri ktorom máme uvedené, že je na sklade, negarantujeme okamžitú dostupnosť všetkých objednaných kusov. V prípade ťažšie dostupných produktov môže byť doba dodania dlhšia, ako uvádzame, o čom Vás budeme informovať.

8. Zrušenie objednávky zo strany prevádzkovateľa obchodu

Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku alebo jej časti v týchto prípadoch:

 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva
 • tovar je dlhodobo nedostupný
 • zmenila sa výrazným spôsobom cena tovaru

V prípade, že táto situácia nastane, Vás budeme kontaktovať emailom alebo telefonicky a prípadne sa s Vami dohodneme na ďalšom postupe.

Pokiaľ ste už za tovar zaplatili a výsledná hodnota objednávky bude po prevedení zmeny nižšia než už zaplatená záloha, budú peniaze prevedené späť na Váš účet v najkratšom možnom termíne. V prípade, že výsledná hodnota objednávky bude po vykonaní zmeny vyššia, bude Vám daný k úhrade rozdiel týchto čiastok.

9. Overenie veku

Predávajúci je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy, najmä vtedy, keď sa ukáže, že kupujúci je osoba mladšia ako 18 rokov (napr. pri kontrole veku kuriérom pri predávaní zásielky). Rovnako tak môže dôjsť k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, keď sa ukáže, že tovar bol zakúpený v prospech osoby, ktorá ma menej ako 18 rokov.

10. Zrušenie objednávky zo strany odberateľa

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze vám vrátime najneskôr do 15 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. V prípade platby cez CardPay sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí pri platbách kartami.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo ak nebudeme schopní Vám ju dodať v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny Vám budú finančné prostriedky vrátené do 15 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

11. Kontrola dodávky

Obsah dodávky je kupujúci povinný skontrolovať už pri prevzatí zásielky od dopravcu za prítomnosti doručovateľa. Pokiaľ je zistený nedostatok (obsah dodávky nie je kompletný, tovar poškodený prepravou atď.), adresát zásielku nesmie prevziať a reklamuje zásielku priamo u dopravcu. Dopravca následne spíše s adresátom protokol o zistení nedostatku a zásielka bude doručená naspäť odosielateľovi. Skutočnosť o zistení nedostatku pri doručení a spísaného protokolu nám prosím neodkladne oznámte a dohodneme sa na ďalšom postupe, napr. novom zaslaní tovaru. Na neskoršiu reklamáciu nedostatku (poškodenie tovaru pri preprave, chýbajúceho tovaru v balíku apod.) zistené až mimo prítomnosti doručovateľa, nie je možno brať ohľad.

12. Vrátenie tovaru - reklamácie

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Toto ustanovenie rozširujeme na 14 dní a týka sa len zaslaného tovaru a netýka sa tovaru, ktoré bolo zakúpené osobným odberom.

Vyjadrenie predajcu, či bude žiadosti o vrátenie tovaru vyhovené a či sú splnené všetky podmienky, bude spotrebiteľovi oznámené do 30 dní od dátumu doručenia vráteného tovaru na adresu dodávateľa. V prípade prijatia vráteného tovaru späť musí spotrebiteľ následne podpísať dobropis na tovar, ktorý mu bude zaslaný a podpísaný dobropis doručiť na adresu predajcu (poštou alebo osobne). Na základe podpísaného dobropisu bude spotrebiteľovi vyplatená čiastka za vrátený tovar.

Dôležité upozornenie! Aby bol tovar prijatý späť, musia byť splnené tieto podmienky:

 • Tovar musí byť vrátený kompletný a v pôvodnom stave, vrátane originálnych obalov, 
 • Tovar ani obal nesmie byť akokoľvek poškodený
 • Tovar nesmie javiť známky spotreby, opotrebenia či používania

13. Reklamačný poriadok

 Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho z odpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

2. „Predávajúci“ je spoločnosť FILI ALFA s.r.o. so sídlom Tajovského 35/741, 976 32 Badín, Slovensko, IČO 47465204, zapísaná na Okresnom súde Banská Bystrica, Slovensko, oddiel Sro, vložka číslo 25221/s.

3. „Kupujúci“ je:

-spotrebiteľ (osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti)

-fyzická a/alebo právnická osoba – podnikateľ, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

4. Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky (najmä záručná doba) môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom.

Záručné podmienky

1. Ak tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je tovar kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je kupujúci oprávnený tovar neprevzať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia kupujúceho.

2. V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu.

3. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

4. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá, odporúčame tovar poistiť.

5. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

Vybavenie reklamácie

1. Reklamácia sa uplatňuje osobne na výdajnom mieste, prípadne poštou na adrese odberného miesta.

2. Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

3. V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého Tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

4. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.

5. Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s kupujúcim k prevzatiu opraveného tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený kupujúcemu formou doporučenej zásielky.

6. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej manipulácii s tovarom,  t.j. najmä pri:

 • Porušení ochranných pečatí a nálepok, ak na výrobku nejaké sú.
 • Používanie tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru.
 • Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.
 • Kupujúci je zodpovedný za spätné odoslanie tovaru.
 • Ak nebude pri reklamačnom konaní reklamácia uznaná ako vada podliehajúca záruke, hradí všetky náklady spojené s dopravou kupujúci.

Záverečné ustanovenia

1. V prípade akejkoľvek reklamácie informuje kupujúci predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.

2. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 01. 12. 2019. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

14. Sťažnosti alebo ako riešiť spory s našim internetovým obchodom SuperDrink.sk

Záleží nám na tom, aby ste byli s internetovým obchodom SuperDrink spokojný. A pokiaľ sa nám niečo nepodarí, tak sa k situácii postavíme čelom. Aj keď je pre nás zákazník na prvom mieste, nemôžeme bohužiaľ ani pri najlepšom fungovaní vylúčiť, že dôjde k výnimočným pochybeniam nášho zamestnanca. Pre najrýchlejšie vyriešenie Vašej sťažnosti máme nastavený interný proces, v rámci ktorého rýchlo preskúmavame sťažnosti našich zákazníkov. 

Prvý krok
Zákaznícka linka nonstop: +421 918 987 623 alebo elektronicky, cez náš email info@superdrink.sk

Druhy krok
Pokiaľ sťažnosť nevyriešime k vašej spokojnosti, je možné tento spor riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade môžete ako spotrebiteľ (nesmie ísť o „nákup na IČO“) kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia či spor riešiť on-line prostredníctvom k tomu určenej platformy
 

 • Telefonické objednávky
  0918 987 623
 • Doprava zadarmo
  pre objednávky nad 130 €
 • Tovar na sklade
  expedujeme do 48 hod.
 • Zákaznícky servis
  a starostlivosť
 • Dodávame produkty
  priamo od výrobcov

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.